Om Miljökompetens
Företaget startade 2001 och idag finns vi i Göteborg, Mälardalen och Strömstad (HK). Vi arbetar i team med en projektledare och projektassist, en utbildare och en revisor, på så vis tillförsäkrar vi oss att kunden är i fokus och att det på samma gång framkommer en mångsidig kompetens i varje uppdrag. Det är så vi säkerställer att bästa möjliga tillvägagångssätt och resultat uppnås för våra kunder.


Ann-Sofie Gustafsson
Företagsledare, revisionsledare och konsult. Ann-Sofie har tidigare arbetat inom Volvokoncernen som chef för en kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö och IT-avdelning. Samtidigt var hon delaktig i ledningsgruppen som bolagets första kvinnliga representant. Hon startade Miljökompetens 2001. Första kunden ISO-certifierades 2002 och under samma år utbildades hon till revisor hos SP certifiering.


Anna Stolt
Projektassistent. Anna har en unik treårig högskoleutbildning med examen i miljövetenskap som inriktar sig på samordning av kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Anna arbetade tidigare i cateringbranschen och på ett annat miljökonsultföretag.


Jan-Åke Persson
Utbildningsledare, konsult och revisor. Jan-Åke har arbetat som kontrollchef och chef för kvalitetssäkring på Gullfiber i över 20 år. Han har utbildats av Lennart Sandholm på Björklund & Sandholm inom kontrollteknik, kontrollberedning, kvalitetsstyrning, utveckling och införande av kvalitetsledningssystem enligt ISO 9000 samt kvalitetsrevision. De senaste åren har han arbetat som kvalitetskonsult för SWECO och som egen företagare som kvalitets- och miljökonsult.


Veronica Söderberg
Utbildningsledare, konsult och revisor. Veronica har en högskoleexamen i miljörätt, miljöledning och miljörevision samt en KY-utbildning med inriktning mot miljöanpassad produktion och tjänsteutveckling. Under närmare åtta år har Veronica arbetat med miljö- och kvalitetsledning i praktiken. För närvarande arbetar hon också deltid som arbetsmiljösamordnare, utbildare och kvalitetsansvarig på ett privat vårdföretag i Västerås.


Björn Lundgren
Revisionsledare, konsult och kemispecialist. Björn har många års erfarenhet av standardisering och ISO-certifieringar för kvalitet och miljö. Han var bland de första som startade upp tredjepartscertifieringar för miljö och kvalitet i Sverige. Han är kemist i botten och har varit chef för SPs enhet för kemisk analys och adjungerad professor i Luftkvalité och Innemiljöteknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Han har bland annat utbildning som företagsledare och har fortfarande uppdrag som revisionsledare av ledningssystem för miljö och kvalitet vid SP certifiering. Björn har även uppdrag som bedömningsledare eller teknisk bedömare av ackrediterade laboratorier för SWEDAC.


Peter Erlöv
Utbildningsledare, revisionsledare och konsult. Peter har högskoleexamen i Miljövetenskap. Han har under ett flertal år arbetat som certifieringsrevisor för miljö, kvalitet och livsmedelsstandarder. Peter har arbetat länge inom offentlig förvaltning med ledande befattningar och har infört en mängd certifierade ledningssystem inom privata och offentliga verksamheter. För närvarande arbetar han även som miljöchef.


Lena Lundqvist
Konsult och revisor. Lena har en två-årig KY-utbildning i integrerade ledningssystem (kvalitet, miljö och arbetsmiljö). Lena har tidigare arbetat som kvalitets- och miljöansvarig inom Huurre Sweden.


Åsa Holmberg
Utbildningsledare. Åsa har en magisterexamen i Miljövetenskap vid Göteborgs Universitet. Åsa har tidigare arbetat inom cateringbranschen och har genomfört ett flertal Miljödiplomeringar enligt Göteborgsmodellen. Åsa har ett stort intresse för att utbilda och är en uppskattad utbildningsledare av våra kunder.


Gunn Reimbert
Ekonomiassistent. Gunn har arbetat med redovisning i många år och tycker mycket om att arbeta med siffror, ekonomisk planering och uppföljning. Gunn sköter bokföring, fakturering och bistår i budgetarbetet. Gunn arbetar på Miljökompetens 1 dag/vecka, på torsdagar.


Hans-Robert Hansson
Kanslist. Hans-Robert är dokument- och IT-administratör, marknadsassistent samt ansvarig för att planera bokningar med våra kunder. Han är även miljöengagerad på sin fritid inom politiken i Bohuslän.